GERİ

Politikalarımız

Kalite Politikası

Dişsan Redüktör olarak aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt ederiz.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirmesi ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmak.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Risk ve fırsatları gözeterek, iş süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek.

Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak.

Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak.

Tedarikçilerimizle işbirliğimizi etik kurallar çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek.

İş Güvenliği Politikası

Dişsan Redüktör olarak aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm önlemleri almak.

Hammadde, malzeme, makina ve ekipman seçimini iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yapmak. 

Kazaya sebep olabilecek bütün şartları ortadan kaldırarak sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için gerekli faaliyetleri yürütmek.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak.

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini yapmak, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.  

Çalışanlarımıza eğitimler vererek tam desteğini ve katılımlarını sağlamak.

Çevre Politikası

Dişsan Redüktör olarak aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt ederiz.

Çevreyi korumak için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Ürünlerimizin çevresel etkilerini iyileştirmek için tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

Teknik ve ekonomik imkanlarımızla, çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

Tesis ve proses tasarımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

Üretim, taşıma, stoklama ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşümünü veya yeniden değerlendirilmesini sağlamak.

Kirliliği kaynağında tespit ederek önlemek veya en aza indirmek.

Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.

Ürünlerimizin teknik çizim dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz
TEKNİK ÇİZİM