GERİ

Redüktör Teknik Bilgiler

Redüktör Teknik Bilgiler

Redüktör Teknik Bilgiler

Dişliler

Helisel dişliler ve helis konik dişliler alaşımlı sementasyon çeliklerinden imal edilmektedir. Dişlilerin talaş kaldırma işlemleri (torna, diş açma, çapak alma ve kama yeri) yapıldıktan sonra, dişli modülüne uygun sementasyon derinliği ve 58 - 60 HRC yüzey sertliği sağlanacak şekilde ısıl işlemleri yapılır. Isıl işlemlerinden sonra dişli millerin rulman yerleri, dişli delikleri ve dişlilerin diş profilleri taşlanır.

Miller

Redüktörlerin giriş milleri genellikle pinyon dişli mildir. Bu durumda giriş dişli milleri malzemesi sementasyon çeliğidir. Redüktör giriş milindeki pinyon dişli, giriş miline geçme ise giriş mili malzemesi C45 imalat çeliğidir.

Redüktör çıkış milleri yine C45 malzemeden imal edilir. Giriş ve çıkış milleri Ø50 mm çap ölçüsüne kadar k6 toleransta,  Ø50mm den büyük çaplarda ise m6 toleransta taşlanır. Mil uçlarına DIN 332' ye uygun olarak vidalı merkezleme ve çektirme deliği delinmiştir. Giriş ve çıkış milleri üzerindeki kama yuvaları ve kamalar DIN 6885/1'e göre işlenmiştir. Giriş ve çıkış millerinin kamaları redüktörle birlikte verilir.

Yataklar

Redüktör mil ve dişlilerin yataklarında konik masuralı veya oynak silindirik masuralı rulmanlar kullanılmaktadır. Rulman ömürleri en az 50.000 saat olacak şekilde seçimleri yapılır.

Gövdeler

Redüktör gövdeleri GG20 kalitede gri pik dökümdür. Gövdeler istek üzerine GGG-42 kalite sfero dökümden yapılabilir. Özel redüktör gövdeleri çelik kaynaklı konstrüksiyon yapılmaktadır.

Gövdelerin üzerinde yağ doldurma ve boşaltma tapaları, yağ seviye göstergesi bulunur. Bazı redüktör modellerinde bütün dişlilerin görülebileceği gözetleme kapakları ve ağır redüktörlerde kaldırma halkaları vardır. Redüktörlerin yağ doldurma tapaları aynı zamanda havalandırma deliği görevini üstlenir.

Sızdırmazlık

Redüktör gövde ve kapakları arasındaki sızdırmazlık sıvı conta ile; giriş ve çıkış millerinin sızdırmazlığı ise yağ keçeleri ile sağlanır.

Millerin Bağlanması

Redüktör çıkış milleri iş makinesine elastik veya rijit kavramalarla, alın dişlilerle veya zincir dişli sistemleri ile bağlanabilir. Kavramalarla bağlamada mil eksenlerinin çok iyi ayarlanması, mil eksenleri arasındaki açısal ve doğrusal sapmaların minimuma indirilmesi, millerin, rulmanların ve kavramanın ömrünü uzattığı gibi, sistemin titreşimsiz çalışmasını da sağlar. Dişlilerle bağlamada millerin birbirine paralel olması ve dişlilerin tüm diş yüzeyi boyunca birbirini kavraması gerekir.

Redüktör giriş millerini motora; kayış-kasnak sistemleri, elastik kavramalar, hidrolik veya elektromanyetik lamelli kavramalarla bağlamak uygundur. Kavramalarla bağlamada millerin koaksiyal (eş eksenli); kayış-kasnak sistemlerinde ise millerin birbirine paralelliğinin sağlanması; bağlama elemanlarının, motor ve redüktör mili rulmanlarının ömrü ve sistemin titreşimsiz çalışması için gereklidir.

Yağlama

Yatay konumda çalışan redüktörlerde yağlama, banyolu çarpma yağlama yöntemi ile sağlanmaktadır. Redüktörün taşıyacağı güç, termal güç sınırına yakın veya onun üstündeyse, redüktörün yağlanması cebri sirkülasyonlu, püskürtmeli ve gerekirse cebri soğutmalı yağlama sistemleri ile sağlanır.

Düşey konumda çalışan redüktörlerde yatay konumlu redüktörler gibi banyolu yağlama ile yağlanır. Ancak düşey konumlu redüktörlerde çarpma yağlama imkanı olmadığı için redüktörün yağ seviyesinin yüksek olması, genellikle de redüktörün tamamen yağla doldurulması gerekir.

Düşey konumlu redüktörlerin yağlanmasında ikinci çözüm yolu cebri sirkülasyonlu yağlamadır. Redüktörün üst kısmında bulunan dişli ve rulmanlara yağ direkt olarak püskürtülerek yağlanmaları sağlanır. Cebri sirkülasyonlu yağlama sisteminde redüktörün tamamının yağla dolması gerekmediği için yağın ısınması ve taşması gibi sorunlar da ortadan kalkar.

Verim

Helis dişlili redüktörlerin her bir kademesinde %1,5 oranında güç kaybı olur. Helis konik dişlili redüktörlerde güç kaybı her bir kademe için %2,5 - 3 arasındadır. Planet dişlili redüktörün güç kaybı her bir kademesinde %3 olur.

Boya

Redüktörlerin iç yüzeyleri astar boya, dış yüzeyleri astar boya ve son kat boya ile boyanır. Son kat boya akrilik veya epoksi olabilir.

Kalite Kontrol ve Sevkiyat

Redüktörler montaj sonrası yüksüz olarak çalıştırılıp aşağıdaki kontroller yapılır:

• Redüktörün sessiz ve titreşimsiz çalışması,
• Çalışma sırasındaki sıcaklığı,
• Yağ seviyesinin yeterli olup olmadığı,
• Yağ keçelerinden ve kapaklardan sızma olup olmadığı.


Kalite kontrolden geçen redüktörler yağları dolu olarak bakım talimatları ile birlikte çalışmaya hazır olarak teslim edilir.

Ürünlerimizin teknik çizim dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz
TEKNİK ÇİZİM