GERİ

Redüktör Seçimi Örnekleri

Redüktör Seçimi Örnekleri

Redüktör Seçimi Örnekleri

Örnek – 1

İşletme Hakkında Verilen Bilgiler

İş makinası cinsi:                                      
Kuvvet makinasının cinsi:                        
Motor devir sayısı:                                                 
İş makinası devir sayısı n:                                        
İş makinası döndürme momenti Mdiş:
Günlük çalışma süresi:                                            
Bir saat içindeki duruş-kalkış sayısı:                             
Bir  saat içindeki çalışma süresi:             
Çalışma ortamı:                            
Redüktör giriş devri=Motor devri :     
Redüktör çıkış devri:

Kovalı elevatör
Elektrik motoru
1460 d/d
23 d/d
9000 N.m
24 saat
Yok
60 dk (ED: %100)
Kapalı, 20°- 25°C
1460 d/d
23 d/d

Redüktör motora hidrolik kavramayla,  iş makinasına elastik kavramayla bağlanacaktır.
Bu işletme için konstrüktör tarafından uygun görülen redüktör tipleri DA3 ve DK3 modellerdir.

Hesaplanacak Değerler

İş makinası için gerekli P  gücü:

           Md (N.m) . n(d/d)          9000 . 23
P =   _________________   =  _________ =  21,7 kw
                        9550                         9550

 

Redüktör çevrim oranı :  i = n1 / n2  = 1460 / 23 =  63 / 1

Emniyet Katsayısı ( F ) Hesabı

Motor faktörü  fm :   Elektrik motoru için 1,0 olarak alınır. İş makinesi faktörü  f : Elevatör için 1,5 uygundur. Duruş - Kalkış faktörü  fdk :   Sürekli çalışan işletme için  fdk = 1,0 alınır. Günlük çalışma süresi faktörü  ft : 1,25. 

Böylece F  =  1 . 1,5 . 1 . 1,25  =  1,875  bulunur.

Redüktörün taşıması gereken güç : Pre =  F . P  = 1,9 . 21,7   =  41,2 kw dır. Seçilecek redüktörün nominal gücü Pn , Pre  gücünden büyük olmalıdır  ( Pn > Pre )

DA3 model redüktörlerin güç çizelgesinde ; ngiriş  = 1500,   nçıkış = 24 d/d için  DA3 – 500  model redüktörün taşıyabileceği nominal  gücün 55 kw olduğu görülmektedir.

DA3 – 500  model redüktör bu işletme için uygundur.

DA3 – 500 model redüktörün termik gücü Pt = 75kw dır. Pt > Pre    olduğundan,  DA3 – 500  model redüktör soğutmaya gerek kalmadan Pre  gücünü taşır.

DK3 – 400  model redüktörün nominal gücünün aynı çalışma şartlarında  55 kw olduğu çizelgede görülmektedir.  Pn > Pre   olduğundan DK3 – 400 model de bu işletmede kullanılabilir.

Redüktör Seçimi Örnekleri

Örnek – 2

İşletme Hakkında Verilen Bilgiler

İş makinası cinsi:                                        
Kuvvet makinasının cinsi:                            
Motor devir sayısı:                                                 
İş makinası devir sayısı n:                                      
İş makinası döndürme momenti Mdiş:
Günlük çalışma süresi:                                            
Bir saat içindeki duruş-kalkış sayısı:                    
Bir  saat içindeki çalışma süresi:             
Çalışma ortamı:                                
Redüktör-motor arası:
Kasnak oranı:                                                             
Redüktör giriş devir sayısı:                  
Redüktör çıkış devir sayısı:

Bantlı konveyör
Elektrik motoru
1450 d/d
60 d/d
1800 N.m
10 saat
En fazla 5
50 dak (ED: %80)
Açık hava, 25-30°C
V – kayış kasnak
1,5 / 1
1450 / 1,5 = 960 d/d
60 d/d

Redüktör konveyor tambur miline geçirilecek. Bu işletme için konstrüktör tarafından uygun görülen redüktör tipi DG2 model mile geçme redüktördür.

Hesaplanacak Değerler

İş makinası için gerekli P  gücü:

           Md (N.m) . n(d/d)          1800 . 60
P =   _________________   =  _________ =  11,3 kW
                        9550                         9550Redüktör çevrim oranı :  i = n1 / n2  = 1460 / 23 =  63 / 1

 

Emniyet Katsayısı ( F ) Hesabı

Elektrik motoru ile tahrik edilen, günde 10 saat çalışan orta darbeli işletme olan konveyör için emniyet katsayısının, çizelgede 1,5 olduğu görülmektedir.

Redüktörün taşıması gereken güç :  Pre =  F . P  = 1,5 . 11,3   =  17 kW' dır.
Seçilecek redüktörün nominal gücü Pre  gücünden büyük olmalıdır  (Pn > Pre).

DG2 model redüktörlerin güç çizelgesinde en yakın değer olan : n1  = 1000,  n2 = 63 d/d için  DG2 – 250 model redüktörün taşıyabileceği nominal  gücün 20 kW  olduğu görülmektedir.

DG2 – 250 model redüktör bu işletme için uygundur.

DG2 – 250 model redüktörün termik gücü  Pt = 40 kW dır. (Termik güç çizelgesinden )
Pt > Pre   olduğundan, DG2 – 250 model redüktör soğutmaya gerek kalmadan  Pre  gücünü taşır.

 

Redüktör Seçimi Örnekleri

Örnek – 3

İşletme Hakkında Verilen Bilgiler

İş makinası cinsi:
Motor gücü:
Motor devir sayısı:
İş makinası devir sayısı n:
İş makinası döndürme momenti Mdiş:
Günlük çalışma süresi:
Bir saat içindeki duruş-kalkış sayısı:
Bir  saat içindeki çalışma süresi:
Çalışma ortamı:
Zincir dişli oranı:                                                        
Redüktör giriş devri = Motor devri:
Redüktör çıkış devri:

Kurutma Dolabı
15 kw
1460 d/d
24 d/d
4650 N.m
10 saat
En fazla 5
60 dak (ED: %100)
Açık hava, 25-30°C
2,5 / 1
1460 d/d
24 x 2,5 = 60 d/d

 

Motor redüktöre direkt bağlanacak. Redüktörden kurutma dolabına hareket zincir dişlilerle aktarılacaktır. Bu işletme için konstrüktör tarafından uygun görülen redüktör tipi DMA3 model motorlu redüktördür.

 

Hesaplanacak Değerler

İş makinası için gerekli P  gücü:

 


           Md (N.m) . n(d/d)          4650 . 24
P =   _________________   =  _________ =  11,7 kw
                        9550                         9550


 

Emniyet Katsayısı ( F ) Hesabı

Elektrik motoru ile tahrik edilen, günde 10 saat çalışan orta darbeli işletme olan kurutma dolabı için emniyet katsayısının çizelgede 1,5 olduğu görülmektedir.
Redüktöre 15 kw gücünde motor bağlanacağına göre motor seçimindeki emniyet katsayısı : Pm  /  P = 15 / 11,7  = 1,3 olarak gerçekleşmiştir.

DMA3 model motorlu redüktörlerin güç seçim tablosuna bakarsak,15 kw motor gücü ve 60 d/d redüktör çıkış devri için servis faktörü 1,80 olan DMA3-120 model redüktörün seçilmesi gerektiği görülmektedir. 

DMA3-120  model redüktörün nominal gücü  Pn = 15 . 1,8 =  27 kw dır.
İş makinası için gerekli  P   gücüne göre gerçekleşen emniyet katsayısı ise :

Pn  /  P = 27 / 11,7 = 2,3 dir.

Motorlu redüktör, gerekenden daha yüksek emniyet katsayısı ile seçilmiştir.

 

Ürünlerimizin teknik çizim dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz
TEKNİK ÇİZİM