GERİ

Kaplin Seçimi

Kaplin seçimininde redüktör seçiminde olduğu gibi motorun özellikleri, iş makinesinin özellikleri, işletme ve çevre koşulları dikkate alınmalıdır. Redüktör seçiminde kullanılan emniyet katsayısı çizelgesi kaplin seçiminde de kullanılabilir.

Elastik Kaplin Seçimi

Elastik kaplin yüksek devirde (motorla redüktör arasında) kullanılacaksa, kaplin büyüklüğü seçiminin kataloğumuzdaki tabloda belirtilen taşıyacağı güç (kW) değerine göre yapılması tavsiye edilir. Tabloda 3000, 1500 ve 1000 devirde kaplinin taşıyacağı güç belirtilmiştir. Bu değerler emniyet katsayısı almadan kullanılabilir.

Elastik kaplin düşük devirde (redüktörle iş makinası arasında) kullanılacaksa, kaplin büyüklüğü seçimi kataloğumuzdaki tabloda belirtilen taşıyacağı nominal döndürme momenti (N.m) değerine göre yapılır. Sistemin çalışma momenti (motor gücü kW x 9550 / devir sayısı d/d) hesaplanıp önerilen emniyet katsayısı ile çarpılır. Çıkan moment (N.m) tablodaki nominal momentten düşük veya ona eşit olmalıdır.

Moment hesabına göre belirenen kaplin büyüklüğünün fiziksel boyutları ve maksimum delik çapları uygunsa kaplin seçimi tamamlanır.

Hidrolik Kaplin Seçimi

Kataloğumuzdaki tabloda hidrolik kaplinlerin nominal güç değerleri (kW) belirtilmiştir. Seçilen kaplinin gücü motorun gücüne veya iş makinesi için gerekli olan güce eşit veya ondan büyük olmalıdır. Kaplin nominal güçte, bu gücün 2,5 katına kadar yükselen ani yükleri taşıyabilir.

Hidrolik kaplinler için en uygun devir sayısı 1500 d/d’ dır. Devir sayısı düştükçe kaplinin taşıyabileceği güç azalır.

Dişli Kaplin Seçimi

Küçük hacimde yüksek moment taşımak gerektiği zaman dişli kaplinler tercih edilmektedir.

Dişli kaplin büyüklüğü seçimi kataloğumuzdaki tabloda belirtilen taşıyacağı nominal döndürme momenti (N.m) değerine göre yapılır. Dişli kaplinlerde kullanılan malzemenin kalitesi kaplinin taşıyabileceği döndürme momentini önemli oranda etkilemektedir. Kataloğumuzda C45 ve 42CrMo4 malzeme için farklı moment değerleri belirtilmiştir.

Sistemin çalışma momenti (motor gücü kW x 9550 / devir sayısı d/d) hesaplanıp önerilen emniyet katsayısı ile çarpılır. Çıkan moment (N.m) tablodaki nominal momentten düşük veya ona eşit olmalıdır.

Moment hesabına göre belirenen kaplin büyüklüğünün fiziksel boyutları ve maksimum delik çapları uygunsa kaplin seçimi tamamlanır.

Tek Yönlü Kaplin Seçimi

Tek yönlü kaplin büyüklüğü seçimi kataloğumuzdaki tabloda belirtilen taşıyacağı nominal döndürme momenti (N.m) değerine göre yapılır.

Sistemin çalışma momenti (motor gücü kW x 9550 / devir sayısı d/d) hesaplanıp önerilen emniyet katsayısı ile çarpılır. Çıkan moment (N.m) tablodaki nominal momentten düşük veya ona eşit olmalıdır.

Moment hesabına göre belirenen kaplin büyüklüğünün fiziksel boyutları ve maksimum delik çapları uygunsa kaplin seçimi tamamlanır.

 

Ürünlerimizin teknik çizim dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz
TEKNİK ÇİZİM