GERİ

Redüktör Teknik Bilgiler

 • 28 TEMMUZ 2019
  Kaplin Seçimi

  Kaplin seçim kriterleri açıklanmaktadır.

 • 27 TEMMUZ 2019
  Redüktör Seçimi Örnekleri

  Redüktör seçim örnekleri ve hesaplamaları anlatılmaktadır.

 • 26 TEMMUZ 2019
  Redüktör Seçimi

  Redüktör seçimi için gerekli bilgiler aktarılmıştır.

 • 25 TEMMUZ 2019
  Redüktör Teknik Bilgiler

  Redüktör ve bileşenleri ile ilgili genel teknik bilgiler yer almaktadır.

 • 24 TEMMUZ 2019
  Semboller ve Birimler

  Semboller ve Birimler Sembol Symbol Anlamı Description Birimi Unit Hesaplama Formülü Formula P Güç Power kW    P    = ( Md . n) / 9550 Piş İş Makinası İçin Gerekli Güç Necessary Power for Driven Machine kW    P iş = ( Mdiş. niş ) / 9550 Pre Redüktörün Taşıması Gereken Güç The Power that Gearbox Need to Transmit kW    Pre = Piş . F Pn Redüktörün Taşıyabileceği Nominal Güç Nominal Power of the Gearbox kW    Güç çizelgelerinde verilmiştir.    Given in the gearbox power tables. Pm Motor Gücü Motor Power kW   n Devir Sayısı                                     d/d  Speed per Minute                              rpm 1/dak. 1/min.   n1  ( ng  ) Redüktörün Giriş Devri                    d/d Input Speed of the Gearbox                rpm 1/dak. 1/min.   n2  ( nç  ) Redüktörün Çıkış Devri                   d/d Output Speed of the Gearbox             rpm 1/dak. 1/min.    n2 = n1: ir niş İş Makinası Devir Sayısı                  d/d Speed of the Driven Machine             rpm 1/dak. 1/min.   nmot. Motor Devir Sayısı                           d/d Speed of the Motor                            rpm 1/dak. 1/min.   Md Döndürme Momenti Drive Torque N.m.    Md = ( 9550 . P ) / n Md1 Redüktör Giriş Milindeki Moment Drive Torque on the Input Shaft of the Gearbox N.m.    Md1 = ( 9550 . Pm ) / n1 Md2 Redüktör Çıkış Milindeki Moment (Çalışma Momenti) Drive Torque on the Output Shaft of the Gearbox (Operating Torque) N.m.    Md2 = Md1 . ir    Md2 = ( 9550 . Pm ) / n2 Mdiş İş Makinası için Gerekli Moment Necessary Drive Torque for the Driven Machine N.m.   i Çevrim Oranı   ( i > 1 ) Ratio   ( i > 1 )     i r Redüktör Çevrim Oranı  ( i > 1 ) Redüktör Giriş Devrinin Çıkış Devrine Oranı Ratio of the Gearbox   ( i > 1 ) Ratio of the Input Speed to Output Speed      i = n1 / n2 F İşletme Emniyet Katsayısı Operation Safety Factor      F = fiş . fm . ft . fdk f iş İş Makinası Faktörü Driven Machine Factor     f m Motor Faktörü Motor Factor     f t Günlük Çalışma Süresi Faktörü Daily Operations Time Factor     f dk Duruş - Kalkış Sayısı Faktörü Start - up Frequency Factor    

Ürünlerimizin teknik çizim dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz
TEKNİK ÇİZİM